PIELĘGNIARKI i PIELĘGNIARZE

po Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Archive for the ‘Geriatria’ Category

Prowadzący: dr n. med. Hanna Kachaniuk

Geriatria i piel. geriatryczne

Posted by krystian w dniu 17 Październik 2011

Zajęcia z geriatrii prowadzi dr n. med. Hanna Kachaniuk, zaś z pielęgniarstwa geriatrycznego dr n. med. Jolanta Dziewulska.

Tematy prac samokształceniowych:

Samokształcenie:   Mełgiewska

Lp. Tematy i treści samokształcenia do wyboru Liczba godzin
1. Opracuj program aktywizacji seniora z wykorzystaniem potencjału środowiska lokalnego
2. Opracuj program edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarkę w wybranej( dowolnej) sytuacji  u osób chorych w wieku geriatrycznym
3. Opracuj schemat dostosowania warunków w domu  seniora z uwzględnieniem odrębności starzenia się
4. Opracuj schemat postępowania pielęgniarki/pielęgniarza w zakresie poprawy opieki nieprofesjonalnej nad przewlekle chorym
5. Opracuj program  profilaktyki geriatrycznej z udziałem pielęgniarki w wybranej sytuacji zagrożeń zdrowia seniora
6. Opracuj schemat poprawy świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza u ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych w środowisku domowym
7. Opracuj schemat poprawy jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych  przez pielęgniarkę/pielęgniarza u ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych przebywającychw lecznictwie stacjonarnym
 8. Przedstaw schemat działań diagnostycznych pielęgniarki u seniora w wybranej sytuacji klinicznej: nadciśnienie tętnicze
 9. Przedstaw propozycje poprawy  jakości świadczeń pielęgniarskich w opiece geriatrycznej
10. Przedstaw schemat  doskonalenia zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza w zakresie opieki geriatrycznej
11. Przedstaw  nowoczesne technologie stosowane w opiece geriatrycznej
12. Opracuj instruktaż dla zdrowej osoby starszej na temat sposobów łagodzenia skutków starzenia się
13 Przedstaw uwarunkowania wynikające z sytuacji rodzinnej wpływające na stan psychiczny osoby starszej
14. Opracuj schemat edukacji rodziny w kierunku opieki i pielęgnacji nad pacjentem z otepieniem  .
15. Opracuj schemat postępowania pielęgniarskiego u pacjenta długotrwale unieruchomionego.
16. Opracuj schemat postępowania pielęgniarskiego u osób starszych z pogłębiającą się niesprawnością ruchową
17. Przedstaw schemat działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych u osób starszych z zaburzeniami w narządzie  słuchu
18. Opracuj schemat postępowania pielęgniarskiego w profilaktyce zaparć u osób starszych
19. Opracuj schemat postępowania pielęgniarskiego u osób starszych z zaburzeniami łaknienia i pragnienia
20. Przedstaw schemat działań opiekuńczych i pielęgnacyjnych u osób starszych z zaburzeniami w narządzie wzroku
21 Opracuj schemat wsparcia rodziny w kierunku opieki nad pacjentem w I fazie choroby Alzheimera
22 Opracuj schemat wsparcia rodziny w kierunku opieki nad pacjentem w II fazie choroby Alzheimera
23 Opracuj schemat wsparcia rodziny w kierunku opieki nad pacjentem w III fazie choroby Alzheimera
24 Wskaż możliwości pomocy choremu z zaburzeniami połykania
25 Przedstaw schemat działań diagnostycznych pielęgniarki u seniora w wybranej sytuacji klinicznej: niedociśnienie tętnicze
26 Przedstaw schemat działań diagnostycznych pielęgniarki u seniora w wybranej sytuacji klinicznej: zapalenie płuc
27 Przedstaw schemat działań diagnostycznych pielęgniarki u seniora w wybranej sytuacji klinicznej: niedokrwistość
28 Przedstaw schemat działań diagnostycznych pielęgniarki u seniora w wybranej sytuacji klinicznej: zespół po upadkowy
29 Przedstaw schemat działań diagnostycznych pielęgniarki u seniora w wybranej sytuacji klinicznej: nietrzymanie moczu
30 Przedstaw schemat działań diagnostycznych pielęgniarki u seniora w wybranej sytuacji klinicznej: nietrzymanie stolca
31 Przedstaw schemat działań diagnostycznych pielęgniarki u seniora w wybranej sytuacji klinicznej: z zaburzeniami wyższych funkcji mózgowych
32 Przedstaw  recenzję 2 artykułów  proponujących nowe „rozwiązania” w opiece geriatrycznej
33 Przedstaw plan działań pielęgniarki u seniora w profilaktyce wybranej sytuacji klinicznej:Choroba niedokrwienna serca
34 Przedstaw plan działań pielęgniarki u seniora w profilaktyce wybranej sytuacji klinicznej:Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc
35 Przedstaw plan działań pielęgniarki u seniora w profilaktyce wybranej sytuacji klinicznej:Niedokrwistość z niedoboru żelaza
36 Przedstaw plan działań pielęgniarki u seniora w profilaktyce wybranej sytuacji klinicznej:Cukrzyca
37 Przedstaw plan działań pielęgniarki u seniora w profilaktyce wybranej sytuacji klinicznej:Osteoporoza
38 Przedstaw plan działań pielęgniarki u seniora w profilaktyce wybranej sytuacji klinicznej:Otyłość
39 Przedstaw plan działań pielęgniarki u seniora w profilaktyce wybranej sytuacji klinicznej:Niedożywienie
40 Przedstaw i omów zalecenia diety dla  seniora w wybranej sytuacji klinicznej: cukrzyca
41 Przedstaw i omów zalecenia diety dla  seniora w wybranej sytuacji klinicznej: choroba niedokrwienna serca
42 Przedstaw i omów zalecenia diety dla  seniora w wybranej sytuacji klinicznej: niedokrwistość z niedoboru Wit B 12
43 Przedstaw i omów zalecenia diety dla  seniora w wybranej sytuacji klinicznej: osteoporoza
44 Przedstaw i omów zalecenia diety dla  seniora w wybranej sytuacji klinicznej: zapalenie płuc
45 Przedstaw i omów zalecenia diety dla  seniora w wybranej sytuacji klinicznej: zaparcia
46 Przedstaw i omów zalecenia diety dla  seniora w wybranej sytuacji klinicznej: biegunki
47 Przedstaw i omów zalecenia diety dla  seniora w wybranej sytuacji klinicznej:
48   Zawroty głowy, zaburzenia równowagi – postępowanie pielęgniarskie
49 Postępowanie pozafarmakologiczne w zaburzeniach zachowania u osób z otępieniem.
50   Profilaktyka przedwczesnego starzenia – opracuj program „jak starzeć się pomyślnie ?”
51 Problem niedożywienia kaloryczno – białkowego u osób starszych
52 Opiekun rodzinny osoby starszej z otępieniem jako podmiot opieki – diagnostyka sytuacji opiekuna
53 Profilaktyka wtórnych powikłań cukrzycy u osób starszych.
54 Opracuj plan pracy  pielęgniarki w leczeniu niefarmakologicznym nadciśnienia tętniczego
55 Formy pomocy dla osób starszych – sporządź mapę instytucji dla wybranego środowiska lokalnego
56 Dokumentacja pielęgniarska stanu zdrowia pacjenta w starszym wieku – podaj przykład
57 Reakcje chorego w starszym wieku na chorobę i hospitalizację- zaplanuj działania wobec pacjenta
58 Przedstaw wyniki dokonanej przez Ciebie  w ciągu 1 miesiąc analizy programów telewizyjnych o tematyce zdrowotnej
59 Dokonaj   przeglądu  baz internetowych o tematyce zawodowej w aspekcie  pielęgniarskiej opieki geriatrycznej   – sporządź  należny raport
60.  Przedstaw założenia i formy realizacji opieki geriatrycznej pielęgniarskiej w wybranym  kraju , w którym według Ciebie realizowana opieka jest wyższej jakości niż w Polsce – wskaż różnice  (temat może być realizowany przez różne osoby ale każdy student omawia opiekę w innym kraju
Razem ilość godzin 30 godzin

 

Posted in Geriatria | Leave a Comment »